Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu
Powiat
Sandomierski

ul. Lwowska  7
27 - 600  SANDOMIERZ

tel/fax:  (0-15)  832-04-06, (0-15)  833-24-77.

Adres poczty elektronicznej ZDP Sandomierz :
ZDPSandom@poczta.onet.pl

Adres strony internetowej ZDP Sandomierz :
zdp-sandomierz.info