Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu
Powiat
Sandomierski
  ul. Mickiewicza 34
27-600 Sandomierz

tel. 0 prefix 15 644-14-45,
644-14-46, 644-14-49,
644-14-50 fax 0 prefix 15 644-15-05

http://pup.sandomierz.ibip.pl

e-mail: kisa@praca.gov.pl

godziny pracy urzędu:
poniedziałek-piątek: 700 - 1500 

Dyrektor PUP: mgr inż Marian J. Łatkowski